قیمت جوجه يکروزه گوشتی در تاریخ ۰۲-۱۱-۱۳۹۹

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 38500
حداکثر قیمت 42000
تلفن تماس --------