قیمت جوجه يکروزه گوشتی در تاریخ ۲۶-۰۷-۱۴۰۰

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 67000
حداکثر قیمت 70000
تلفن تماس --------