قیمت جوجه يکروزه گوشتی در تاریخ ۰۶-۰۹-۱۴۰۰

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 63000
حداکثر قیمت 66000
تلفن تماس --------