قیمت جوجه يکروزه تخمگذار در تاریخ ۰۶-۰۵-۱۴۰۰

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 120000
حداکثر قیمت 150000
تلفن تماس --------