قیمت تخم مرغ در تاریخ ۲۷-۱۲-۱۳۹۷

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 58000
حداکقر قیمت 67500
تلفن تماس --------