قیمت تخم مرغ در تاریخ ۲۵-۰۳-۱۳۹۸

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 37000
حداکقر قیمت 43500
تلفن تماس --------