قیمت تخم مرغ در تاریخ ۱۹-۰۴-۱۳۹۹

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 83000
حداکثر قیمت 94000
تلفن تماس --------