قیمت تخم مرغ در تاریخ ۲۹-۱۰-۱۳۹۸

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 73500
حداکقر قیمت 87000
تلفن تماس --------