قیمت تخم مرغ در تاریخ ۰۳-۰۷-۱۳۹۹

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 130000
حداکثر قیمت 144000
تلفن تماس --------