قیمت تخم مرغ در تاریخ ۱۱-۰۹-۱۳۹۹

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 145000
حداکثر قیمت 164000
تلفن تماس --------