قیمت تخم مرغ در تاریخ ۲۲-۰۳-۱۴۰۰

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 144000
حداکثر قیمت 163000
تلفن تماس --------