قیمت مرغ زنده در تاریخ ۲۷-۱۲-۱۳۹۷

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 100000
حداکقر قیمت 115000
تلفن تماس --------