قیمت مرغ زنده در تاریخ ۱۷-۰۹-۱۳۹۸

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 79000
حداکقر قیمت 97000
تلفن تماس --------