قیمت مرغ زنده در تاریخ ۱۹-۰۵-۱۳۹۹

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 106500
حداکثر قیمت 135000
تلفن تماس --------