قیمت مرغ زنده در تاریخ ۲۸-۱۰-۱۳۹۸

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 73000
حداکقر قیمت 97000
تلفن تماس --------