قیمت مرغ زنده در تاریخ ۲۹-۰۶-۱۳۹۹

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 114500
حداکثر قیمت 127500
تلفن تماس --------