قیمت مرغ زنده در تاریخ ۰۱-۱۲-۱۳۹۸

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 81000
حداکقر قیمت 94000
تلفن تماس --------