قیمت مرغ زنده در تاریخ ۱۴-۰۱-۱۳۹۹

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 60000
حداکقر قیمت 81000
تلفن تماس --------