قیمت مرغ زنده در تاریخ ۰۶-۰۵-۱۴۰۰

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 170000
حداکثر قیمت 194000
تلفن تماس --------