قیمت مرغ زنده در تاریخ ۲۶-۰۷-۱۴۰۰

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 170000
حداکثر قیمت 230000
تلفن تماس --------