قیمت مرغ کشتار در تاریخ --

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 95000
حداکقر قیمت 118000
تلفن تماس --------