قیمت مرغ کشتار در تاریخ ۲۵-۰۳-۱۳۹۸

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 95000
حداکقر قیمت 120000
تلفن تماس --------