قیمت مرغ کشتار در تاریخ ۲۹-۱۰-۱۳۹۸

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 102000
حداکقر قیمت 138300
تلفن تماس --------
نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 100000
حداکقر قیمت 136700
تلفن تماس --------