قیمت مرغ کشتار در تاریخ ۱۵-۰۵-۱۳۹۹

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 144500
حداکثر قیمت 199000
تلفن تماس --------