قیمت مرغ کشتار در تاریخ ۰۸-۰۳-۱۳۹۹

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 89000
حداکقر قیمت 137000
تلفن تماس --------