قیمت مرغ کشتار در تاریخ ۰۳-۰۷-۱۳۹۹

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 158000
حداکثر قیمت 189000
تلفن تماس --------