قیمت جو در تاریخ ۲۳-۰۹-۱۳۹۸

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 14000
حداکقر قیمت 24000
تلفن تماس --------