قیمت جو در تاریخ ۳۰-۰۳-۱۳۹۸

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 13500
حداکقر قیمت 20000
تلفن تماس --------