قیمت جو در تاریخ ۱۶-۰۴-۱۳۹۹

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 20000
حداکثر قیمت 22000
تلفن تماس --------