قیمت کنجاله سویا در تاریخ --

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 23150
حداکقر قیمت 25500
تلفن تماس --------