قیمت کنجاله سویا در تاریخ ۰۱-۰۷-۱۳۹۸

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 23500
حداکقر قیمت 27000
تلفن تماس --------