قیمت کنجاله سویا در تاریخ ۲۵-۰۳-۱۳۹۸

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 33000
حداکقر قیمت 35050
تلفن تماس --------