قیمت کنجاله سویا در تاریخ ۲۸-۰۵-۱۳۹۸

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 24500
حداکقر قیمت 30000
تلفن تماس --------