قیمت کنجاله سویا در تاریخ ۰۲-۱۱-۱۳۹۹

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 33000
حداکثر قیمت 35800
تلفن تماس --------