قیمت کنجاله سویا در تاریخ ۰۶-۰۵-۱۴۰۰

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 34000
حداکثر قیمت 39300
تلفن تماس --------