قیمت سبوس در تاریخ ۲۴-۱۰-۱۳۹۷

نوع سبوس گندم
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 12500
حداکقر قیمت 15000
تلفن تماس --------
نوع سبوس برنج
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 4300
حداکقر قیمت 9000
تلفن تماس --------