قیمت سبوس در تاریخ ۱۸-۱۲-۱۳۹۷

نوع سبوس برنج
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 5000
حداکقر قیمت 7000
تلفن تماس --------
نوع سبوس گندم
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 13500
حداکقر قیمت 17000
تلفن تماس --------