قیمت سبوس در تاریخ ۰۸-۱۲-۱۳۹۸

نوع سبوس برنج
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 3300
حداکقر قیمت 6900
تلفن تماس --------
نوع سبوس گندم
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 18000
حداکقر قیمت 21500
تلفن تماس --------