قیمت کنجاله کلزا در تاریخ ۱۱-۰۳-۱۳۹۹

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 35500
حداکقر قیمت 37100
تلفن تماس --------