قیمت کنجاله کلزا در تاریخ ۲۰-۰۹-۱۳۹۸

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 17250
حداکقر قیمت 17950
تلفن تماس --------