قیمت کنجاله کلزا در تاریخ ۲۲-۰۴-۱۳۹۹

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 47000
حداکثر قیمت 48400
تلفن تماس --------