قیمت کنجاله کلزا در تاریخ ۱۷-۰۹-۱۳۹۸

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 17150
حداکقر قیمت 17650
تلفن تماس --------