قیمت کنجاله کلزا در تاریخ ۰۸-۰۳-۱۳۹۹

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 35500
حداکقر قیمت 36350
تلفن تماس --------