قیمت کنجاله کلزا در تاریخ ۱۳-۰۵-۱۳۹۹

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 49000
حداکثر قیمت 49400
تلفن تماس --------