قیمت روز نهاده ها

قیمت کنجاله کلزا در تاریخ ۲۹-۰۲-۱۴۰۱

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 146500
حداکثر قیمت 162000
تلفن تماس --------