قیمت کنجاله پنبه در تاریخ ۱۰-۰۳-۱۳۹۹

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 24600
حداکقر قیمت 33900
تلفن تماس --------