قیمت کنجاله پنبه در تاریخ ۱۸-۱۲-۱۳۹۷

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 22500
حداکقر قیمت 23000
تلفن تماس --------