قیمت کنجاله پنبه در تاریخ ۲۸-۰۵-۱۳۹۸

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 27000
حداکقر قیمت 27500
تلفن تماس --------