قیمت کنجاله پنبه در تاریخ ۲۵-۰۷-۱۳۹۸

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 24500
حداکقر قیمت 26100
تلفن تماس --------