قیمت کنجاله پنبه در تاریخ ۱۷-۰۳-۱۳۹۹

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 29000
حداکقر قیمت 32000
تلفن تماس --------