قیمت کنجاله پنبه در تاریخ ۲۲-۰۲-۱۴۰۰

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 53000
حداکثر قیمت 77000
تلفن تماس --------