قیمت روز نهاده ها

قیمت کنسانتره پرواری در تاریخ ۰۱-۰۳-۱۴۰۱

نوع
شرکت ارائه دهنده خوراک دام و طیور گنجینه دوغارون
حداقل قیمت 65500
حداکثر قیمت 65500
تلفن تماس ۰۹۱۵۱۲۱۰۷۲۵_۰۹۱۵۳۱۵۴۹۱۱
نوع کنسانتره پرواری سنگین
شرکت ارائه دهنده خوراک دام و طیور گنجینه دوغارون
حداقل قیمت 74500
حداکثر قیمت 74500
تلفن تماس ۰۹۱۵۱۲۱۰۷۲۵_۰۹۱۵۳۱۵۴۹۱۱