شیمی آمایش پارس (سهامی خاص)
مدیر عامل: احسان خزائی
(ایمیل www ندارد!)