خدمات کشاورزی آبسو
مدیر عامل: مریم فروزانیان
(ایمیل www ندارد!)

مشخصات فروشنده

نام: خدمات کشاورزی آبسو
مدیر عامل: مریم فروزانیان
شماره ثبت: 4246
سال تاسیس: 1390
تلفن تماس: 05832259882-05832257130-09153889003
نمابر: 05832259882

اطلاعات بیشتر...