پرتو کشت آریا (سهامی خاص)
مدیر عامل: آرش فریدونی
(ایمیل www ندارد!)