شیمی آمایش پارس
مدیر عامل: احسان خزائی
(ایمیل www ندارد!)