(ایمیل www ندارد!)

مشخصات فروشنده

نام: خدمات مهندسی کشاورزی فدک (فناوری دقیق کشاورزی )
مدیر عامل: فیاض شاهدی
شماره ثبت: 31940225120153
سال تاسیس: 1394
تلفن تماس: 02636300093-09124666300
نمابر: 02636300093

اطلاعات بیشتر...