شرکت برفاب خراسان ( کشاورزی دقیق )
مدیر عامل: امید ملک محمدی
(ایمیل www ندارد!)

مشخصات فروشنده

نام: شرکت برفاب خراسان ( کشاورزی دقیق )
مدیر عامل: امید ملک محمدی
شماره ثبت: 10251
سال تاسیس: 1374
تلفن تماس: 05138661655
نمابر: 051-38661977

اطلاعات بیشتر...